Disclaimer

BV Passensum ('Jurassic James') met ondernemingsnummer BE0736.315.320, vertegenwoordigd door Evelien De Jaeck, biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze webshop. Onder 'informatie' verstaat Jurassic James alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze webshop uitmaken.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

Jurassic James aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze webshop of van de informatie erop. Jurassic James heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie van de vermelde producten komt van eigen betrouwbare bronnen en werd zodanig zorgvuldig gecheckt. Dit betekent dat Jurassic James de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Echter kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Jurassic James of aan de organisaties die Jurassic James hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Jurassic James.

Artikel 3. Links en verwijzingen

Deze webshop bevat mogelijks hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Jurassic James controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Jurassic James de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Jurassic James aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Jurassic James verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Jurassic James.

Artikel 4. Bescherming van de persoonsgegevens

De eventuele gegevens die Jurassic James langs deze webshop van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Jurassic James. Zij dienen uitsluitend om uw geplaatste bestelling te kunnen leveren en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren en indien van toepassing te laten verwijderen. U heeft eveneens het recht aan te bezwaren dat uw gegevens niet langer mag gebruikt worden voor de vermelde informatieverstrekking. Daartoe stuurt u een mail via het contactformulier van Jurassic James.

Meer informatie over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke gronden, voor welke doeleinden en uw rechten kan u raadplegen op onze Privacyverklaring, te raadplegen op onze website.

Hulp nodig bij de maat?

Onze jassen tailleren eerder groot. We hebben ze zo ontworpen dat ze twee jaren zouden kunnen meegaan.
A bit oversized is the perfect size!
We raden dus aan om bij twijfel, de grootste maat te nemen.
Hieronder de afmetingen.

Zomer model

1. Ruglengte
2. Mouwlengte
3. Borstomtrek
2Y
3Y
4Y
6Y
8Y
10Y
12Y
47,5
49,6
51,7
55,9
60,1
62,2
64,3
37
39,4
41,8
46,6
51,4
53,2
56,2
75
77
79
83
87
89
91

Winter model

1. Ruglengte
2. Mouwlengte
3. Borstomtrek
2Y
3Y
4Y
6Y
8Y
10Y
12Y
48,2
50,3
52,4
56,6
60,8
62,9
65
37,3
39,7
42,1
46,9
51,7
53,5
56,5
77
79
81
85
89
91
93